Mandragora_Logo

Opperstraat 73

1050 Brussel

02/514.33.17

bw.mandragora@psc-elsene.be

Ons verhaal

Hierbij een paar woorden over de oorsprong van ons beschut wonen.

Vooraleer we officieel konden spreken over een erkend project beschut wonen waren er reeds gemeenschapshuizen waar er ‘nazorg’ geleverd werd.

We spreken over begin jaren ’80, een tijd waarin er een nauwe samenwerking was tussen het ‘Sint Jozefinstituut’ in Kortenberg en het PSC St.-Alexius-Elsene.

Patiënten mochten het ziekenhuis sneller verlaten, maar er was geen aangepaste nazorg voorzien. Een aantal ontslagen patiënten had behoefte aan extra-murale begeleiding: psycho-sociale opvolging, huisvesting, dagbesteding.

Vanuit deze nood werden er in Elsene enkele gemeenschapshuizen geopend waar vooral ex-patiënten van het PSC St.-Alexius-Elsene opgevolgd werden. De begeleiding die toen werd opgestart leunt sterk aan bij het huidige takenpakket van beschut wonen en werd door werknemers van het ziekenhuis opgenomen via DAC-contracten.

Het duurt tot 1993 vooraleer vzw Mandragora officieel opgericht werd als bicommunautair initiatief beschut wonen, erkend door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Brussel. Het is een samenwerking tussen het PSC St.-Alexius-Elsene en het centre de guidance d’Ixelles.

De naam Mandragora

…verwijst naar een kruidachtige plant, een wortel die soms een menselijke gedaante lijkt aan te nemen, het ‘alruinmannetje’.

Het wordt soms beschouwd als een magische plant met geneeskrachtige eigenschappen.

Door de jaren heen is vzw Mandragora sterk uitgebreid.

Vanaf 2000 werden er naast de klassieke gemeenschapshuizen ook individuele plaatsen beschut wonen toegelaten. Dit kwam tegemoet aan een nood van vele bewoners die het moeilijk hadden om in groep te functioneren en bewoners die meer nood hadden aan privacy.


Mandragora differentieerde zijn aanbod ook in de richting van iets minder zelfredzame bewoners en creëerde ‘het pensionhuis’. Het is een gemeenschapshuis waar meer omkadering geboden wordt: er is een grotere aanwezigheid van personeel en er worden meer ADL taken van de bewoners overgenomen. Het gaat nog steeds over een zelfstandige woonvorm; er is geen constante aanwezigheid van personeel. Deze woonvorm situeert zich daarmee tussen een gemeenschapshuis van beschut wonen en een PVT.


Momenteel begeleidt Mandragora 61 bewoners in Brussel.